Kancelaria Notarialna - Notariusz Adriana Górzny- Zabrze
Kancelaria Notarialna - Notariusz Adriana Górzny
polskiangielskiniemiecki
Tajemnica czynności notarialnych

Zgodnie z art. 17 i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których zyskał wiedzę, ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza, a ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza minister sprawiedliwości.

ul. Gen. Charlesa de Gaulle`a 67/5, 41-800 Zabrze, tel./fax 32 740 90 30, tel. kom. 608 301 009