Kancelaria Notarialna - Notariusz Adriana Górzny- Zabrze
Kancelaria Notarialna - Notariusz Adriana Górzny
polskiangielskiniemiecki
Zakres czynności

Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”.


Notariusz dokonuje następujących czynności:
1.SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE,
2.SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA,
3.SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA,
4.DORĘCZA OŚWIADCZENIA,
5.SPISUJE PROTOKOŁY,
6.SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW,
7.PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE DOKUMENTY, PIENIĄDZE I PAPIERY WARTOŚCIOWE,
8.SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW,
9.SPORZĄDZA – NA ŻĄDANIE STRON – PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW,
10.WYKONUJE INNE CZYNNOŚCI PRAWNE, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

ul. Gen. Charlesa de Gaulle`a 67/5, 41-800 Zabrze, tel./fax 32 740 90 30, tel. kom. 608 301 009